Přírodně identické látky. Svou strukturou ani chemickým složením se v ničem neliší od původní přírodní předlohy, byly ale vyrobeny definovanými technologickými postupy. Surovinou pro výrobu těchto látek jsou přírodní zdroje, výsledkem jsou pak látky, které mají stabilizované, standardizované, nebo intenzifikované ( zesílené ) vlastnosti oproti látkám ryze přírodním.

Kvalita pro ryby, cena pro lidi!