Metabolismus (z řec. meta – přes, balló – házím), neboli látková přeměna, je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Podle směru probíhající změny, která se s komplexní organickou molekulou děje, rozdělujeme metabolismus na anabolismus (výstavbový proces, biosyntéza) a katabolismus (rozkladový proces).

Podle alternativní definice je metabolismus látková a energetická výměna, příjem a zpracování živin. Všechny látky, které vznikají a přeměňují se při metabolismu, se označují jako metabolity.

V některých případech se také rozlišuje tzv. celkový metabolismus, který zahrnuje všechny biochemické procesy v organismu a tzv. buněčný metabolismus, který zahrnuje všechny chemické procesy v buňce.

Kvalita pro ryby, cena pro lidi!