Luminiscence je spontánní (samovolné) záření (obvykle) pevných nebo kapalných látek, které vzniká jako přebytek záření tělesa, nad úrovní jeho tepelného záření v dané spektrální oblasti, při dané teplotě. Přitom toto záření má určitou dobu doznívání, tedy trvá i po skončení budícího účinku.

Luminiscence je děj, při němž záření o kratší vlnové délce (větší frekvenci) vyvolává v látce určitého složení vznik záření o delší vlnové délce (nižší frekvenci).

Pokud po odstranění zdroje ozařování látky luminiscence vymizí, hovoříme o fluorescenci. Pokud luminiscence přetrvává i po odstranění zdroje ozařování, jedná se o fosforescenci.

Látky, u nichž nastává luminiscence, se označují jako luminofory. Jsou to převážně pevné látky s příměsmi vytvářejícími tzv. luminiscenční centra (např. ZnS, CdS s příměsí Ag, Cu, Mg aj.), nebo hlinitan strontnatý.

Kvalita pro ryby, cena pro lidi!

Otevírací doba

Po - Pá 7:00 - 15:30

 So - Zavřeno

22.12. - Otevřeno do 12,00 hod.
23.12. - 27.12. - Zavřeno

28.12. - Otevřeno do 12,00 hod.
29.12. - 1.1.2024 - Zavřeno